Zostałam członkiem ICF Global

International Coach Federation (ICF) jest największą organizacją zrzeszającą profesjonalnych coachów. IFC dba o standardy etyczne i kompetencje zawodowe. Tworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń i wzajemnego wspierania się członków. Lokalne oddziały organizują cykliczne spotkania i warsztaty, mające na celu podnoszenie umiejętności i samorozwój coachów.

Fakt bycia członkiem ICF Global jest dla mnie bardzo istotny. Pośród szeregu różnych zasad etycznych, jedną z ważniejszych jest dla mnie nieustanne kształcenie się i podnoszenie swoich umiejętności. Bycie na bieżąco, nie stanowi dla mnie elementu przewagi konkurencyjnej, lecz minimum przyzwoitości w stosunku do moich klientów. 
Co istotne, ICF aktywnie działa, na rzecz popularyzacji wiedzy i świadomości na temat coachingu.

Wartości ICF to szacunek, rozwój, etyka i spójność oraz profesjonalizm. Cieszę się, że również dla mnie są one szczególnie istotne.

Owocną współpracę czas zacząć!