Czym jest sesja i proces coachingowy oraz co robić, kiedy coaching nie wystarcza?

Kliknij tutaj, jeżeli chcesz przeczytać wcześniejszy wpis o tym, czym jest, a czym nie jest prawdziwy coaching. Obecny artykuł stanowi jego uzupełnienie i rozwinięcie. Serdecznie zapraszam.

Czym jest proces coachingowy?

Procesy zazwyczaj trwają kilka (1-12) sesji. Modelowo pierwsze z nich koncentrują się na poszerzaniu świadomości klienta o samym sobie, kolejne skupiają się na celu i drogach jego realizacji. W zależności od potrzeb dzieją się tzw. przystanki, gdzie coach z klientem weryfikują satysfakcję z przebiegu procesu oraz dotychczasowych efektów. Proces obejmuje to, co dzieje się pomiędzy sesjami – jest to najistotniejsza jego część.

czym jest proces coachingowy, lifecoaching business coaching. Sesje coachingowe.

Co się dzieje pomiędzy sesjami?

Pomiędzy spotkaniami klient zazwyczaj ma do wykonania pewną pracę, czasem jest to ćwiczenie, czasem seria różnych zadań, czasami ma coś przemyśleć lub czegoś spróbować. Pomiędzy spotkaniami oswaja się z przemyśleniami, do których dociera podczas spotkań z coachem. Jest to czas na realizację założeń i planów, wywiązanie się ze swoich „zadań domowych”. Klient sam decyduje, jak wykorzysta czas pomiędzy sesjami. Przejmuje wtedy odpowiedzialność za proces zmiany.

Czym są sesje?

Sesje, czyli spotkania coachingowe w procesie, są miejscem, w którym coach pyta o wiele różnych spraw takich jak postępy, motywacje, przekonania, wartości, obawy. Takie rozmowy 1 na 1 realizowane są na podstawie wspólnej umowy między coachem a klientem. Podczas sesji coachingowej nie macha się różdżką. Nie tańczy wokół ogniska. Coach tworzy przestrzeń i poczucie bezpieczeństwa, w których często trudne pytania pozwalają spojrzeć na daną sprawę z innej perspektywy.

Jaki jest przebieg sesji?

Coach w większości wypowiedzi ogranicza się do zadawania krótkich, otwartych pytań, które nie są poprzedzone opinią, gdyż mogłaby ona sugerować klientowi odpowiedzi. Spotkanie może mieć pewien schemat, a rozmowa może być prowadzona według określonych struktur – jak np. w clean coachingu.

Sesja często obejmuje pracę z metaforą, obrazem czy perspektywą. Można tworzyć na niej plany lub różnego rodzaju listy. Dobór narzędzi wykorzystywanych w sesji odbywa się na podstawie preferencji klienta i potrzeby sytuacji. Etap budowania świadomości często wzbogaca się o wykonanie testów psychometrycznych opisujących style myślenia i działania np. FRIS, które zazwyczaj są dla klientów bardzo odkrywcze i pomocne. Na sesji wspiera się proces uczenia i osiągania rezultatów.

mocne pytania w coachingu

Akapit ujęty jest bardzo skrótowo, z uwagi na chęć uchwycenia ogółu/standardu.

Kiedy coaching nie wystarcza

Są sytuacje, w których coaching nie wystarczy, ponieważ danemu klientowi brakuje umiejętności np. zarządzania sobą w czasie czy różnych kompetencji managerskich – w przypadku coachingów biznesowych. Pracę rozwojową rozbudowuje się wtedy o sesje szkoleniowe lub doradcze. Może je wykonywać ta sama osoba, o ile posiada w tym zakresie umiejętności. Bardzo istotnym jest uzmysłowienie klientowi, w którym miejscu kończy się coaching, a zaczyna doradztwo. Innym przykładem jest uzupełnienie coachingu o terapię (lub poprzedzenie), w której klient przepracuje przeszłość, tak aby nabrał gotowości do pracy nad przyszłością.