Dyrygować czy delegować? Książka “Szefie, angażuj zespoł”

Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Jeżeli dostrzeżemy specyfikę i tempo nieustannie zachodzących zmian, będziemy mogli przybrać do nich odpowiednią postawę.

Zarówno otoczenie biznesowe, pracownicy, oczekiwania, jak i sami zarządzający firmami się zmieniają. Jak powinno się prowadzić firmy i zespoły na podstawie zmiennej rzeczywistości? Na takie pytania może odpowiedzieć książka Roberta Zycha “Szefie, angażuj zespół”. Tak bardzo mi bliska tematyka zmian w biznesie i przeprowadzania przez nie, spowodowała, że z ciekawością zajrzałam do tej pozycji.

Trendy w zarządzaniu

Ciesze się, że trend rozwijania empatii w zarządzaniu jest stabilny. Ciesze się też, że autor tej książki nie popada w skrajność. Nie każdą ideę i sposób zarządzania można wdrożyć wszędzie, ale ważny jest kierunek i styl, w jakim będziemy chcieli prowadzić firmy i zespoły.

Autor stara się dokładnie wskazać, kiedy i dlaczego warto zarządzać dyrektywnie, a kiedy i dlaczego warto ‘oddać ster’ w ręce teamu. Swoje rozważania opiera na teorii Decision Making for Leaders Victora Vrooma. Dotyka ona kwestii takich jak zarządzanie specjalistami, posiadającymi większą wiedzę od lidera, prowadzenie młodego (niedoświadczonego) lub rozproszonego zespołu, skonfliktowanego, w kryzysie czy wiele innych.

Bardzo interesujący jest też fragment omawiający tak znany i lubiany w Polskich firmach system kar i nagród, często postrzegany jako remedium na wszelkie bolączki. Autor wyjaśnia, kiedy może on dobrze się sprawdzać, a kiedy wprost przeciwnie.

“Pomimo że Arlene zarządzała zespołem silnych osobowości, potrafiła w mądry sposób zaangażować je do współpracy, dając im odpowiednio dużo swobody. W kluczowych momentach starała się być również dyrektywna, bo wiedziała, że ekstremalne sytuacje wymagają silnego przywództwa.”

Wartościowe w procesie ‘uczenia się’ jest podawanie wielu przykładów z życia firm i zespołów, dzięki nim przytaczane konstrukty teoretyczne nabierają imion, nazwisk i stają się bardziej zjadliwe i przydatne.

Na koniec nie sposób nie docenić podejścia autora, który w wielu miejscach dzieli się nie tylko swoimi sukcesami, ale i porażkami, wskazuje na słabe strony swojego zarządzania i jakie mogą one mieć skutki.

Polecam tę książkę świadomym liderom, chcącym doskonalić swoje umiejętności zarządcze, a w szczególności tym, którzy zarządzają zespołami rozproszonymi, gdyż wiele przykładów dotyczy właśnie nich.

Kup książkę – kliknij tutaj.

przód książki
tył książki